Sandupptagning

Maskin utrustad med borstar för att ta upp grus och sand

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som vi har lagt ut under vintern för halkbekämpning.

Vi ansvarar för att sopa ihop och ta bort sand från innergårdar, torg, gång- och cykelvägar, gator, parker och parkeringar som Enköpings Hyresbostäder äger. Övriga ytor ansvarar Enköpings kommun eller andra fastighetsägare för att sköta.

Grovsopning först, därefter finsopning

Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar längs med gång- och cykelbanor. Vid all form av sopning binder vi först dammet med vatten för att minska risken för att sprida damm i luften.

Alla gatuadresser där vi har fastigheter kommer finsopas. Skyltar ställs ut cirka 2 dagar innan avstängning av parkering.

Parkeringsplatser i gemensamma garage på Kryddgården, Korsängen och kvarteret Älgen sopas vid ett senare tillfälle. Vi informerar om det strax innan.

Planering för sandupptagning

Under april och maj sopar vi upp all sand efter vinterns halkbekämpning. Arbetet kan försenas om det blir minusgrader eller större regnskurar som förhindrar arbetet.

Se preliminärt när vi stänger av parkeringar i ditt område

När vi börjar med sandupptagningen kommer du på denna sida kunna se kommande veckas preliminära planering för avstängning av parkeringar. Vi uppdaterar informationen i slutet av varje vecka. Observera att informationen kommer vara preliminär och kan komma att ändras beroende på väder eller andra omständigheter.

Område Avstängning av parkeringar
Ingen planering ännu Ingen planering ännu


Kontakt

Om du har några funderingar angående vår sandupptagning är du välkommen att kontakta oss via info@ehb.se eller 0171-62 58 20 under våra telefontider.

Flytta din bil i tid

Vi sätter upp tillfälliga vägmärken när det är dags för sandupptagning på en parkering. Det innebär att det då blir förbjudet att stanna och parkera där.

Vägskylt förbud att stanna och parkera. Röd cirkel med ett kryss mot blå bakgrund

Förbud att stanna och parkera

När vi arbetar med sandupptagningen får du varken parkera eller stanna. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken så länge arbetet pågår.

Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.