Det här tycker våra hyresgäster - i Älvdansen

Fasad till flerfamiljshus i färgerna rött, grått och vitt

Under hösten 2022 fick vi genom vår nyproduktionsenkät ta del av våra hyresgästers upplevelser av att ha EHB som hyresvärd och hur de trivs med att bo hos oss i Älvdansen.

9 av 10 av våra hyresgäster i Älvdansen rekommenderar EHB som hyresvärd! Det är vi otroligt glada och stolta över!

92 procent av våra hyresgäster i Älvdansen är nöjda med kvalitén på utförandet av vår nyproduktion. Vårt resultat på den frågan är bland de 25 procent bästa projekten inom nyproduktionsindex i Sverige!

På den här sidan kan du ta del av fler resultat som gäller för EHB:s nyproduktion i Älvdansen!

Utmärkelse med en stjärna i mitten


Blått hus med ett vitt hjärta i

95 procent av våra hyresgäster i Älvdansen trivs i sin bostad.

Blå kartnål på en karta

83 procent av våra hyresgäster i Älvdansen trivs i sitt bostadsområde och nästan lika många kan rekommendera någon att flytta dit.

Blå hand som gör tumme upp

93 procent av våra hyresgäster i Älvdansen trivs med EHB som hyresvärd och nästan lika många kan rekommendera EHB som hyresvärd!


Nyproduktionsindex

Ett av våra långsiktiga strategiska mål är att vara bland de 25 procent bästa hyresvärdarna i Sverige inom nyproduktionsindex. Vårt resultat 2022 ligger över branschmedelvärdet och 2 procentenheter ifrån att nå målet! Vi är glada över att kunna konstatera att vårt resultat ligger på en hög nivå trots att vi har haft en utmanande period med restriktioner med anledning av pandemin. Det krävde att vi anpassade våra arbetssätt och försvårade för oss att ge samma service som tidigare.

I nyproduktionsindex ingår frågor inom områdena:

  • trivsel (resultat redovisas i avsnitten ovanför)
  • bostaden (resultat redovisas i avsnitten ovanför)
  • huset
  • utemiljö
  • trygghet
  • information
  • hjälp när det behövs
  • rent och snyggt

Huset

Blått hus med ett vitt hjärta i

90 procent av våra hyresgäster i Älvdansen är nöjda med huset och allmänna utrymmen.

Utemiljö

Blått löv

88 procent av våra hyresgäster i Älvdansen är nöjda med utemiljön.

Trygghet

Blå sköld med vit ikon för en person

92 procent av våra hyresgäster i Älvdansen är nöjda med tryggheten.

Information

Blå cirkel med ett vitt gement i

95 procent av våra hyresgäster i Älvdansen är nöjda med informationen de fick om bostaden, i samband med kontraktskrivning och vid inflyttning.

Hjälp när det behövs

Människofigur med mantel i superhjälteposering

89 procent av våra hyresgäster i Älvdansen tycker att de får hjälp av oss när det behövs.

Rent och snyggt

En sopborste med tre stjärnor

89 procent av våra hyresgäster i Älvdansen tycker att det är rent och snyggt.

Så här genomför vi undersökningen

Efter cirka ett halvår efter inflyttning i nyproduktion ber vi våra hyresgäster att dela med sig av sina upplevelser i vår nyproduktionsenkät. Svaren vi får från den ger oss insikt i vad våra hyresgäster tycker att vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi kan också jämföra våra resultat med andra nyproduktionsprojekt i Sverige.

Enkäten skickas ut av en extern tjänst som säkerställer att alla svar förblir anonyma.

Svarsfrekvens

Av de 158 hushåll som fick enkäten svarade 106 hushåll. Det var större andel som svarade på vår nyproduktionsenkät än vad det någonsin har varit!

Enkäten skickades ut digitalt och fanns på svenska och engelska. Den skickades till samtliga hyresgäster som bor på Friggavägen 4 och Eiravägen 3, 5, 7 och 9.

Det här gör vi med svaren

Vi analyserar svaren i sin helhet och ibland går vi ännu djupare om det är något i svaren som avviker.

Svaren ger oss vägledning i strategiarbetet för framtida nyproduktionsprojekt och i planeringen av vad vi ska genomföra under 2023.


Våra bostäder i Älvdansen

EHB har två byggnader i Älvdansen. Den ena har gatuadresserna Friggavägen 4 och Eiravägen 3 och 5. Inflyttningen gjordes i månadsskiftet oktober/november 2021. Den byggnaden syns på bilden nedan som är tagen från innergården.

Fasad till flerfamiljshus i färgerna rött, grått och vitt

Den andra byggnaden har gatuadresserna Eiravägen 7 och 9. Inflyttning gjordes i månadsskiftet januari/februari 2022. Den byggnaden syns på bilden nedan som är tagen från innergården.

Fasad till flerfamiljshus i färgerna rött, vitt och grått