Fritidsakademin

Fritidsakademin är en mötesplats öppen för alla! Vi erbjuder kostnadsfria aktiviteter, workshops och föreläsningar för alla åldrar!

Kommande aktiviteter

Mer information om aktiviteterna och hur du anmäler dig finns på Fritidsakademins facebooksida. 


Fritidsakademin är ett projekt som startades under hösten 2020 och drivs i samarbete mellan Medborgarskolan, RF-SISU, Hyresgästföreningen och EHB.

Fritidsakademins logo med tre cirklar i orange, blå och rosa och texten i versala bokstäver Fritidsakademin Enköping

Kontakt

Camilla Pettersson, Verksamhetsansvarig, Medborgarskolan
E-POST camilla.pettersson@medborgarskolan.se
TELEFON 010-157 52 23

Emelie Lidman, Områdesutvecklare, Enköpings Hyresbostäder
E-POST emelie@ehb.se
TELEFON 0171-62 78 26

Följ Fritidsakademins facebooksida för att få mer information om aktiviteter och föreläsningar!