Hyresförhandling 2024

Blå cirkel med ett vitt gement i

AB Enköpings Hyresbostäder och Hyresgästföreningen Region Aros Gävle har avslutat årets förhandling och kommit överens om hyresavgifterna för år 2024.

Förhandlingen omfattar samtliga av EHB:s 3020 bostäder.

Hyresavgifterna justeras från den 1 mars år 2024 enligt nedan:

  • Fannalundsvägen, Gjutaregatan, Sadelmakargatan och Svarvaregatan höjs med 3,3 procent.
  • Eiravägen, Friggavägen, Rombergsgatan och Sämskarbogatan höjs med 5,6 procent.
  • Bostäder på övriga adresser höjs med 5,2 procent.

Alla bostäder får inte samma höjning vilket beror på att vi under förhandlingen tar hänsyn till olika aspekter för olika bostäder och bostadsområden.

Införande och utfasning av rabatter

Under årets hyresförhandling har vi tillsammans med Hyresgästföreningen även kommit överens om att införa rabatt för ungdomar i ungdomsbostäder i Bahcostaden och fasa ut boendetidsrabatten.

Ungdomar i ungdomsbostäder i Bahcostaden får rabatt

Från och med 1 september år 2024 inför vi en rabatt på 600 kr per månad för ungdomar som bor i eller flyttar till Bahcostadens ungdomsbostäder. Rabatten ges till och med månaden innan som hyresgästen fyller 29 år under maximalt 4 år. Rabatten kan endast nyttjas en gång per hyresgäst och hushåll. Rabatten dras av automatiskt på hyresavgiften och redovisas separat på fakturan.

Boendetidsrabatt fasas ut

Utfasningen innebär att de hyresgäster som redan har denna rabatt i dagsläget kommer få rabatten även fortsättningsvis på nuvarande nivå fram tills dess att de flyttar. Från och med 1 september år 2024 kommer inga ytterligare hyresgäster beviljas någon boendetidsrabatt.

Tillfällig rabatt för Sadelmakargatan

Från och med 1 mars år 2024 till och med 28 februari år 2025 inför vi en rabatt för de som bor på Sadelmakargatan. Nivån på rabatten baseras på antal rum; 1 rum och kök får 100 kr per månad i rabatt, 2 rum och kök får 200 kr per månad i rabatt, 3 rum och kök får 300 kr per månad i rabatt, 4 rum och kök får 400 kr per månad i rabatt och 5 rum och kök får 500 kr per månad i rabatt. Rabatten dras av automatiskt på hyresavgiften och redovisas separat på fakturan.

Det här har förhandlingen utgått från

Förhandlingen har utgått från grunderna för de årliga förhandlingarna som Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om. De lokala förhandlingarna ska bedrivas med utgångspunkt från en sammanvägning i tre steg enligt följande:

  1. Den allmänna kostnadsutvecklingen
  2. Lokala förutsättningar
  3. Hyresgästernas intresse

I det första steget ska den generella utvecklingen av företagsrelaterade kostnader på den aktuella orten specificeras. I steg två ska den allmänna kostnadsutvecklingen på orten relateras till fastighetsföretagens behov av en långsiktigt rimlig avkastning, bibehållen kvalitet och underhållsnivå över tid. I det tredje steget ska samma utveckling relateras till hyresgästkollektivets behov av en rimlig och förutsebar hyresjustering.

Långsiktig och ansvarsfull förvaltning

Vår verksamhet styrs utifrån våra ägardirektiv och strategiska mål. Vi tar ett ansvar för att långsiktigt förvalta våra bostäder och ett flertal av Enköpings bostadsområden. Årets hyreshöjning ligger på en historiskt sett hög nivå vilket beror på inflation och ökade räntor. Trots detta täcker inte höjningen hälften av kostnadsökningarna som bolaget beräknas få under år 2024. Vi jobbar aktivt med att effektivisera vår verksamhet för att mildra effekterna av kostnadsökningarna. Det är viktigt att vi värnar om en god och långsiktig förvaltning för våra hyresgäster.

Information

Hyresgästerna får information om hyresjusteringen via e-post och SMS som skickas ut med länk till mer information som finns på denna sida. Information finns även på trapphustavlor.

Information om hyresjusteringen finns även som en bilaga till fakturan för hyresavgiften för mars.


Kontakt

För hyresgästfrågor
E-post info@ehb.se
Telefon 0171-62 58 20

För press
Carina Weir, vd EHB
E-post carina.weir@ehb.se