Nu skapar EHB trygghetsbostäder i Hummelsta!

Fasad till trevåningshus med balkonger och spiraltrappor

I slutet av januari i år invigdes EHB:s och Enköpings första trygghetsbostäder i Romberga. Nu kommer vi skapa Enköpings första trygghetsbostäder i kransort genom ombyggnation av tidigare Åsundagården på Svinnegarnsvägen 2 i Hummelsta!

Fasad till tvåvåningshus

Start i maj 2024

Ombyggnationen startar i delar av fastigheten i slutet av maj 2024 och beräknas vara klar under våren 2025. Arbetet utförs av företaget Nordikon på uppdrag av EHB. Ombyggnationerna kommer främst ske inomhus, med undantag för markarbeten och några mindre förändringar i fasader. Viss ökning av trafik kan förväntas i området under ombyggnationen med hantverkarnas bilar och lastbilar som levererar material.  

Vi kommer skapa totalt 29 moderna trygghetsbostäder i Hummelsta. Det kommer finnas:

  • 1 rum och kök - 4 bostäder
  • 2 rum och kök - 23 bostäder
  • 3 rum och kök - 2 bostäder

Registrera dig i bostadskön

Förmedlingen av trygghetsbostäderna startar under hösten 2024 och inflyttning sker preliminärt under våren 2025.

För att kunna söka en trygghetsbostad måste du fyllt 65 år och vara registrerad i bostadskön hos Uppsala Bostadsförmedling. Du registrerar dig i bostadskön enklast via Uppsala Bostadsförmedlings webbplats www.bostad.uppsala.se

Du som är över 65 år kan även få hjälp av Uppsala Bostadsförmedling med att registrera dig i bostadskön via telefon 0771-71 00 00.

När trygghetsbostaden som du är intresserad av förmedlas anmäler du ditt intresse via Uppsala Bostadsförmedlings webbplats eller via deras telefon 0771-71 00 00.

Få mer information

Vill du få mer information om våra trygghetsbostäder i Hummelsta, när du kan boka förhandsvisning, när förmedlingen startar och liknande får du gärna skicka dina kontaktuppgifter till e-post info@ehb.se eller lämna dem via telefon 0171-62 58 20. Då kommer vi att skicka information till dig så snart det händer något nytt kring trygghetsbostäderna!

 

Boendeformer

Det finns en mängd olika boendeformer och här nedan redogörs definitioner för några av de olika formerna.

Trygghetsbostäder

Med trygghetsbostäder menas bostäder som riktar sig till personer som har fyllt 65 år och bostäderna förmedlas via vanliga bostadskön. Till trygghetsbostäderna finns gemensamma utrymmen för samvaro för att främja gemenskap och trygghet samt personal som är tillgänglig vissa tider eller att de boende har tillgång till gemensamma tjänster.

Trygghetsbostäderna har inte några egna omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

Under år 2023 kommer EHB ha trygghetsbostäder i sitt bestånd. Alla EHB:s lediga bostäder publiceras på vår webbplats och förmedlas via Uppsala Bostadsförmedlings kö.

Seniorboende

För att kunna teckna hyreskontrakt för EHB:s seniorbostäder måste du fyllt 55 eller 65 år. EHB:s seniorbostäder inkluderar inte några omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

EHB:s har seniorbostäder i centrum, Romberga, på Sankt Ilian och Korsängen. Alla EHB:s lediga bostäder publiceras på vår webbplats och förmedlas via Uppsala Bostadsförmedlings kö.

Omvårdnadsboende

EHB har inga egna omvårdnadsboenden i sitt bestånd och förmedlar inga sådana bostäder.

EHB har fastigheter som delvis hyrs ut till Enköpings kommun i vilka kommunen driver omvårdnadsboendena Björkbacken på Kraftgatan och Stadsgården på Östra Ringgatan.

Mer information om omvårdnadsboenden som drivs av Enköpings kommun hittar du på kommunens webbplats.