Tillförordnad vd utses för en övergångsperiod

Blå cirkel med ett vitt gement i

Styrelsen har startat upp arbetet med att rekrytera ersättaren till nuvarande vd Carina Weir som har meddelat att hon vill avsluta sin anställning.

- När vi nu har startat upp rekryteringsprocessen har vi beslutat att utse en tillförordnad vd för en övergångsperiod för att kunna säkerställa att vi kan genomföra en bra rekrytering, säger Elisabeth Norman, EHB:s styrelseordförande.

EHB:s ekonomi- och kundservicechef Malin Wikman har utsetts till tillförordnad vd av styrelsen. Malin Wikman tillträder 1 april 2024.

Malin har som bolagets nuvarande ekonomi- och kundservicechef god kännedom om bolaget och kommer kunna tillföra trygghet och stabilitet under övergångsperioden fram till dess att den nya ordinarie vd:n kan utses och tillträda.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta:

Elisabeth Norman, styrelseordförande AB Enköpings Hyresbostäder, via e-post elisabeth.norman@politiker.enkoping.se.


Relaterade sidor