EHB beviljas Lån för Social Hållbarhet på 1,2 miljarder

Kollage av tre foton som visar flerfamiljshus i flera våningar

En omfattande social insats har initierats med målet att stärka gemenskapen, öka trivseln och tryggheten i Enköping kommun. Det övergripande målet är att aktivt bidra till kommunkoncernens vision: Hela Hållbara Enköping, samtidigt som det ökar tryggheten och trivseln i bostadsområdena. För denna sociala satsning “Fokus Framtid” har Enköpings Hyresbostäder nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.

Enköpings Hyresbostäder har beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 1,2 miljarder kronor, för finansiering av befintligt bestånd och sociala insatser i områdena Romberga, Lillsidan och Korsängen/Sadelmakaren. Enköpings Hyresbostäder, även kallat EHB, är kommunens största fastighetsägare med drygt 3000 bostäder och cirka 38 000 kvm lokalyta. Ett av deras övergripande mål är att arbeta aktivt med utvecklingen av Enköping och ta hänsyn till de olika hållbarhetsfaktorerna.

Ett av EHB:s framstående initiativ är "Fokus Framtid", där de aktivt arbetar för att främja utvecklingen både inom det egna fastighetsbeståndet, men också i samhället i stort. De fokuserar på sociala insatser och att arbeta preventivt för att hindra negativ utveckling. "Fokus Framtid" strävar efter att skapa stolthet och positiva förändringar genom att stärka de goda krafter som redan finns i samhället.

Förhoppningen är att arbetet med social hållbarhet kommer att skapa stolthet och gemenskap i områdena. Genom att erbjuda kostnadsfria ungdomsaktiviteter och satsningar på föreningslivet, som till exempel Mamma United, strävar de efter att stärka individuell kompetens och skapa möjligheter för alla, oavsett bakgrund. Förhoppningen är att förbättringar kommer att upplevas snabbt på individnivå och på sikt även på samhällsnivå.

– Genom ”Fokus Framtid” strävar vi efter att skapa och stödja positiv utveckling i våra områden och samhället. Vi vill både stärka samhällsutvecklingen och individers möjligheter. Det beviljade lånet kommer finansiera utvecklingen av vårt befintliga fastighetsbestånd och spelar en avgörande roll för våra sociala hållbarhetsinitiativ, säger Carina Weir, VD för Enköpings Hyresbostäder.

– Enköpings Hyresbostäder kombinerar sin ansökan om att refinansiera stora delar av fastighetsbeståndet med en bred palett av sociala insatser som integreras i bostadsbolagets förvaltning. Deras arbete är ett mycket gott exempel på hur ett allmännyttigt bostadsbolag kan bidra till att öka det sociala hållbarhetsarbetet och jag är stolt över att vi har kunnat finansiera detta genom ett lån för Social Hållbarhet, säger Hanna Leife, hållbarhetsstrateg på Kommuninvest och sekreterare i Kommuninvests kommitté för Social Hållbarhet.


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 294 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carina Weir
VD, Enköpings Hyresbostäder
Tel: 0171-62 58 20
E-post: carina.weir@ehb.se

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg, Kommuninvest
Tel: 073-054 14 24
E-post: hanna.leife@kommuninvest.se

Victoria Preger
Kommunikationschef, Kommuninvest
Tel: 070-266 87 26
E-post: victoria.preger@kommuninvest.se