Information om hyreshöjningar 2021

Vi är nu klara med årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen region Aros-Gävle. Hyreshöjningar kommer ske för våra hyresgäster med 1,55 % med undantag för nedanstående adresser:

  • Fannalundsvägen höjs med 0,4 %.
  • Gjutaregatan höjs med 0,4 %.
  • Rombergsgatan höjs med 2,0 %.
  • Sadelmakargatan ojämna gatunummer mellan 1-5 och 11-15 samt jämna gatunummer mellan 4-28 höjs med 0,8 %.
  • Svarvaregatan höjs med 0,4 %.
  • Sämskarbogatan höjs med 2,0 %.

De nya hyrorna gäller från 2021-03-01 och höjningen för mars månad debiteras i efterhand på hyresavin för april.

Hyresgästerna får information om höjningen via en bilaga till hyresavin. De som sedan tidigare meddelat att de inte önskar få hyresavi får information via ett separat utskick via e-post eller post.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@ehb.se eller 0171-62 58 20