Cubsec ny partner för jour och bevakning

Från och med den 1:a september 2022 byter EHB samarbetspartner för jour och bevakning från Securitas till Cubsec.

Felparkering

Om du vill anmäla en felparkering ringer du till Cubsec via 0771-76 19 00.

Parkeringstillstånd med Securitas logo på fortsätter att gälla under tillståndets giltighetstid.

Skyltning vid parkeringsplatser och kontaktuppgifter på trapphustavlor byts ut under september.

Jour - Anmäl akuta serviceärenden utanför arbetstid

Du ringer fortfarande 0171-62 58 58 för att anmäla akuta serviceärenden utanför våra arbetstider. Ditt samtal kopplas automatiskt vidare till Cubsec som tar hand om ditt ärende.

Så här gör du en serviceanmälan!

Trygghetsjour

Du ringer fortfarande 0171-62 58 58 för att nå vår trygghetsjour utanför våra arbetstider. Ditt samtal kopplas automatiskt vidare till Cubsec som tar hand om ditt ärende.

Väktare står vid förardörren på sin bil på kvällen

Ordningsvakt som pratar med en äldre kvinna med en rollator

Cubsec

Mer information om företaget Cubsec hittar du på Cubsec:s webbplats.

Cubsec:s logo