EHB går inte vidare med projektet på Åvallen

EHB:s styrelse har beslutat att inte gå vidare med projektet att bygga bostäder på Åvallen i Örsundsbro.

EHB har tillsammans med kommunen sett över möjligheterna att bygga nya bostäder och samtidigt utveckla möjligheterna för idrott och fritid på Åvallen.

När EHB tillsammans med kommunen fördjupat arbetet och gått in i nästa fas blir det tydligt att det idag inte finns förutsättningar för att bygga de bostäder som var tänkt. Målsättning med projektet var att tillföra bostäder särskilt ämnade för äldre och bostäder med hyresnivåer som tilltalar många och samtidigt utveckla möjligheterna för idrott och fritid på Åvallen.

EHB fortsätter att se över möjligheten att tillföra nya bostäder i Örsundsbro men också i andra delar av Enköpings kommun samtidigt som man förvaltar och utvecklar befintligt bestånd för att skapa trevliga och trivsamma bostadsområden.


Vid frågor kontakta Carina Weir, VD

E-post: carina@ehb.se

Telefon: 0171-62 58 25