EHB skapar trygghetsbostäder genom ombyggnationer

Fasad till trevåningshus med entré i en sidobyggnad

EHB vidareutvecklar sitt bestånd och Enköpings bostadsmarknad genom att anpassa fastigheter och introducera boendeformen trygghetsbostäder.

EHB har startat två projekt med att skapa trygghetsbostäder i en av bolagets befintliga fastigheter i Enköping och i en nyligen köpt fastighet i kransorten Hummelsta.

- Efterfrågan på bostäder för äldre är stor i Enköpings kommun och vi ser därför mycket positivt på att nu kunna introducera en ny attraktiv boendeform riktad till denna åldersgrupp i vårt bestånd i både central- och kransort, säger Carina Weir, VD för Enköpings Hyresbostäder.

Totalt skapas cirka 60 trygghetsbostäder. Förmedling av bostäderna samt inflyttning beräknas ske under 2023 i båda projekten.

VD Carina Weir

Fastighet med 2 våningar och balkonger på Rombergsgatan

I fastigheten som ligger i bostadsområdet Romberga skapar EHB 30 trygghetsbostäder.

Fasad till tvåvåningshus

I fastigheten som ligger i Hummelsta som EHB köpte i maj 2022 skapar EHB 29 trygghetsbostäder.

Fasad till trevåningshus med balkonger och spiraltrappor

Konceptet tas fram i samverkan

EHB kommer bjuda in till samverkansmöten med de som är intresserade av att flytta till ett trygghetsboende för att fånga in deras behov och önskemål. Dessa samtal kommer sedan ligga som grund till utformandet av gemensamhetsytor, aktiviteter och tjänster som trygghetsboendet kommer erbjuda.

Lägre miljöpåverkan och produktionskostnader

EHB planerar att genomföra invändiga ombyggnationer för att anpassa fastigheterna till trygghetsboenden. Mindre förändringar av fasaderna planeras.

- Vi tar oss an en spännande utmaning att skapa nya bostäder i befintliga fastigheter. Vi kan på så sätt tillföra fler bostäder med minskad miljöpåverkan och lägre kostnader än vad alternativet att bygga helt nytt innebär i dagsläget, säger EHB:s Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg.

Fortsatt förberett för flyktingmottande

Åsundagården iordningställdes tidigare under året för flyktingmottagande av Enköpings kommun på uppmaning av Migrationsverket. Migrationsverket har därefter meddelat att de inte har behov av att nyttja Åsundagården. EHB kommer arbeta för att Åsundagården är tillgänglig som flyktingboende vid behov under tiden för projektering och förberedelse inför ombyggnationen.

- EHB har ett nära samarbete med Enköpings kommun även i frågan kring att lösa boendesituationen för flyktingar och vi arbetar gemensamt för att ta fram lämpliga lösningar på ett ansvarsfullt sätt, säger Carina Weir, VD för Enköpings Hyresbostäder.


Kontaktpersoner

För pressfrågor vänligen kontakta VD Carina Weir via e-post carina@ehb.se.

För projektfrågor vänligen kontakta Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg via e-post joakim.winberg@ehb.se.

Boendeformer

Det finns en mängd olika boendeformer och här nedan redogörs definitioner för några av de olika formerna.

Trygghetsboende

Med trygghetsboende menas bostäder som riktar sig till personer som har fyllt 65 år och bostäderna förmedlas via vanliga bostadskön. I ett trygghetsboende finns det gemensamma utrymmen för samvaro för att främja gemenskap och trygghet samt personal som är tillgänglig vissa tider eller att de boende har tillgång till gemensamma tjänster.

Trygghetsboendet erbjuder inte några egna omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

Under år 2023 kommer EHB har två trygghetsboenden i sitt bestånd, ett i Hummelsta och ett i Romberga. Alla EHB:s lediga bostäder publiceras på vår webbplats och förmedlas via Uppsala Bostadsförmedlings kö.

Seniorboende

För att kunna teckna hyreskontrakt för EHB:s seniorbostäder måste du fyllt 55 eller 65 år. EHB:s seniorbostäder inkluderar inte några omvårdnadstjänster, men det utesluter inte möjligheten för att hyresgäster har sådana tjänster via kommunen eller andra företag.

EHB:s har seniorbostäder i centrum, Romberga, på Sankt Ilian och Korsängen. Alla EHB:s lediga bostäder publiceras på vår webbplats och förmedlas via Uppsala Bostadsförmedlings kö.

Omvårdnadsboende

EHB har inga egna omvårdnadsboenden i sitt bestånd och förmedlar inga sådana bostäder.

EHB har fastigheter som delvis hyrs ut till Enköpings kommun i vilka kommunen driver omvårdnadsboendena Björkbacken på Kraftgatan och Stadsgården på Östra Ringgatan.

Mer information om omvårdnadsboenden som drivs av Enköpings kommun hittar du på kommunens webbplats.