EHB undersöker möjlighet att bygga bostäder i Örsundsbro

EHB har beslutat att ansöka om ändring av detaljplan för fastigheten med fastighetsbeteckning Rymningen 22:10 (Skolvägen 5-31) i Örsundsbro.

Bakgrunden till ansökan är att EHB under de senaste åren har genomfört flera undersökningar, besiktningar, åtgärder och upprustning av fastigheten. Resultaten från dessa visar att fastigheten har stora underhållsbehov och dålig energieffektivitet. Det gör det intressant att undersöka om det skulle vara mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart att bygga nya bostäder. De befintliga 14 bostäderna skulle preliminärt kunna ge plats till cirka 40-50 nya bostäder.

- EHB:s bostäder i Örsundsbro har hög efterfrågan och vi har som mål att tillföra fler bostäder i kransort. När vi nu kan konstatera att det krävs stora investeringar att rusta Skolvägen 5-31 vill vi undersöka vad ett alternativ där vi bygger nya och samtidigt tillför fler bostäder skulle innebära, säger EHB:s styrelseordförande Elisabeth Norman.
  Ordförande Elisabeth Norman

EHB:s ansökan kommer att behandlas enligt Enköpings kommuns planprocess som ger allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. EHB beräknar att kunna besluta om projektet ska genomföras om cirka 18 månader. Tidpunkten för beslutet är beroende av när planprocessen hos Enköpings kommun är klar och om ansökan beviljas. Om EHB beslutar att genomföra projektet kommer samtliga hyresgäster erbjudas ersättningsboende i enlighet med EHB:s uthyrningspolicy. De hyresgäster som eventuellt kan komma att beröras i framtiden har bjudits in till ett möte och fått information.

Mer information

EHB:s uthyrningspolicy

Läs mer om planprocessen på Enköpings kommuns webbplats


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för press
VD Carina Weir
carina@ehb.se

Styrelseordförande Elisabeth Norman
elisabeth.norman@politiker.enkoping.se

Kontaktperson för hyresgästfrågor
Förvaltningschef Irene Starborg
irene.starborg@ehb.se
0171-62 56 23

Kontaktperson för projektfrågor
Fastighetsutvecklingschef Joakim Winberg
joakim.winberg@ehb.se
0171-62 58 29