EHB:s första trygghetsbostäder förmedlas i maj!

Café utvändigt, sett från innergård

Sveriges närmaste stad är också en av Sveriges snabbast växande städer! Det byggs för fullt i Enköping, både kommersiella fastigheter och bostäder. I det tidigare och det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet lyfts äldre fram som en av de grupper som behöver få fler boendealternativ i Enköpings kommun som tillgodoser deras behov. Efterfrågan på bostäder för äldre är stort i Enköping och nu tillför EHB en ny boendeform för äldre till Enköpings bostadsmarknad. 47 lediga trygghetsbostäder förmedlas i maj.

- EHB:s trygghetsbostäder är ett fantastiskt exempel på hur vi genom vårt eget bostadsbolag bidrar till att vidareutveckla Enköping utifrån de behov och mål som kommunen har identifierat och formulerat, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book.

EHB har sedan tidigare boendeformerna seniorbostäder och ungdomsbostäder som förmedlas utifrån de sökandes ålder. Trygghetsbostäder blir nu ytterligare en boendeform riktad till de som fyllt 65 år som erbjuder det lilla extra.

Trygghetsbostäder innebär att hyresgästerna utöver sina bostäder får tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro. Det finns även personal som är tillgänglig vissa tider och utformar aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. I direkt anslutning till trygghetsbostäderna i Romberga finns även ett café som kommer drivas av en extern verksamhet och en större gemensamhetslokal. Det finns även flera mindre bokningsbara gemensamhetslokaler.

- Våra trygghetsbostäder erbjuder möjligheter till gemenskap och aktiviteter. Genom att erbjuda ett bra boende med det lilla extra tillför vi en ny attraktiv boendeform till Enköpings bostadsmarknad, säger EHB:s vd Carina Weir.

EHB:s vd Carina Weir

Kök med vita köksluckor, vitt kakel som stänkskydd, vitmålade väggar

Badrum med vitt kakel på väggar och grå klinker på golv.


I Romberga genomför EHB ett stort renoveringsprojekt för nära 700 bostäder. EHB har även genomfört ombyggnation i en av fastigheterna i Romberga för att skapa trygghetsbostäder. I samband med detta omvandlades även de tidigare seniorbostäderna på Rombergsgatan 40 till trygghetsbostäder. EHB har nu totalt 84 trygghetsbostäder i Romberga som ligger i flera sammanhängande flerbostadshus på Rombergsgatan 30, 34 och 40.

EHB planerar även ett ombyggnationsprojekt i Hummelsta som kommer tillföra ytterligare trygghetsbostäder till Enköpings bostadsmarknad. Förstudie pågår och tider för byggstart, förmedling och inflyttning är ännu inte beslutat.

Mer information

Förmedlingen startar i maj och inflyttning i trygghetsbostäderna i Romberga sker vid årsskiftet 2023/2024. Det finns moderna ettor, tvåor och treor.

Här har vi samlat mer information om trygghetsbostäderna i Romberga.

Kontakt

För pressrelaterade frågor om trygghetsbostäderna vänligen kontakta EHB:s VD Carina Weir via e-post carina@ehb.se.