EHB inleder samarbete med Enköpings kommun och Mamma United

Glad kvinna som omfamnar ett litet barn

EHB har beslutat att tillsammans med Enköpings kommun inleda ett samarbete med Mamma United.

Det här är Mamma United

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt!

Mamma United hjälper mammor att skapa en känsla av meningsfullhet genom att ge deltagarna rätt verktyg att påverka sin egen livssituation. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.

Mamma Uniteds webbplats kan du läsa mer om och stötta deras arbete!

En kvinna med två barn som har ritat på ett papper

- Vi är otroligt glada över att vi inlett ett samarbete med Mamma United och Enköpings kommun. Samarbetet känns helt rätt och vi har stora förhoppningar att Mamma United kan bli en metod som vi kan arbeta långsiktigt med inom kommunen. Mamma Uniteds insatser blir en viktig pusselbit i vårt förebyggande arbete för att bidra till ett mer socialt hållbart Enköping, säger EHB:s VD Carina Weir.

Carina Weir, EHB:s VD

Bakgrunden till samarbetet är ett identifierat behov av att arbeta med tidigt förebyggande insatser för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Idag finns bra metoder för att stärka föräldrar, men det behövs flera metoder för att nå alla i målgruppen. Mamma United sätter fingret på många av de behov som identifierats återkommande i kommunen.

- Vi är väldigt glada över det här samarbetet med EHB och Enköpings Kommun, säger Anja Nordenfelt, grundare av och verksamhetschef för Mamma United. Det här är ett fantastiskt exempel på hur vi på Mamma United önskar arbeta, både att det är förbyggande och att vi tillsammans med offentlig sektor och näringslivet krokar arm för viktiga insatser. Att i ett tidigt skede sätta in resurser för att fånga upp mammor som lever i, eller är på väg in i utanförskap, är jätteviktigt och det gläder oss att Enköpings Kommun och EHB också ser värdet i den här typen av förebyggande insatser. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för individer, familjer, bostadsområden och samhället i stort.

EHB finansierar tillsammans med Enköpings kommun utbildningsprogrammet och bidrar till den lokala förankringen av programmet i Enköping. Mamma United är en del av Enköpings trygghetsskapande arbete.

– Mamma United är en del i ett arbete av att minska hälsoklyftorna i samhället. En trygg plats där mammorna kan träffa nya vänner och lära sig mer om hur samhället fungerar. Jag tycker det känns väldigt bra och viktigt att vi fått till det här samarbetet, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mamma United startar under hösten 2023. Under våren kommer en person rekryteras för att arbeta som samordnare för Mamma United.


Om Mamma United

Mamma United är en ideell organisation som genom ett kostnadsfritt utbildningsprogram hjälper mammor i socioekonomiskt utsatta områden med kunskap, motivation och verktyg för att de i högre grad ska kunna påverka sitt eget och sina barns liv. Genom sina insatser bidrar Mamma United till att de deltagande mammorna känner sig som en del av ett större sammanhang, med målet att öka integrationen i samhället och ge förutsättningar för en bättre livssituation hos målgruppen. Mamma United grundades 2020 av Anja Nordenfelt och har sin bas i Stockholmsområdet med verksamheter i fem kommuner och nio områden. Verksamheten utökas till fler kommuner under 2023.

Social hållbarhet

För EHB är ett arbete med social hållbarhet en självklarhet som sträcker sig flera år tillbaka. 

Läs mer om EHB:s arbete med social hållbarhet!

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta:

För projektrelaterade frågor vänligen kontakta EHB:s Områdesutvecklare Emelie Lidman via e-post emelie.lidman@ehb.se.