Nytt utseende på hyresavier

Våra hyresavier får ett lite justerat utseende från och med nästkommande avisering. Betalningen gör du på precis samma sätt som tidigare.
Har du några funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss genom att maila info@ehb.se eller ringa 0171-62 58 20.