Västerledstorg vidareutvecklas till en attraktiv och flexibel mötesplats

Fasad till en envåningsbyggnad i vinkel med snedställd entré i ett hörn. Framför byggnaden finns en

EHB äger och förvaltar Västerledstorg med tillhörande lokaler. Sedan en av lokalhyresgästerna meddelade att de skulle flytta från den största lokalen intill Västerledstorg har EHB undersökt olika alternativ för den fortsatta utvecklingen av Västerledstorg.

EHB:s styrelse har nu beslutat att stärka torget som mötesplats genom att bygga om lokalen till kontorslokal. En del av lokalen ska utformas till en möteslokal som kan nyttjas av föreningar och andra verksamheter.

- Lillsidan är under en spännande omvandling! Genom styrelsens beslut bidrar EHB till stadsdelens vidareutveckling och tillför en möteslokal för flexibelt nyttjande. Efterfrågan för sådana mötesplatser är redan stort i Enköping och kommer öka i stadsdelen, säger EHB:s styrelseordförande Elisabeth Norman.

Ordförande Elisabeth Norman

EHB kommer skapa ett gemensamt kontor för sina cirka 40 medarbetare i lokalen. Projektering samt upphandling kommer inledas under hösten och ombyggnation kan ske under år 2024. Inflyttning i det nya kontoret och öppnande av möteslokalen kan preliminärt ske vid årsskiftet 2024/2025.

- Det gemensamma kontoret ger vår organisation nya förutsättningar för att ytterligare utveckla vårt interna samarbete, säger EHB:s VD Carina Weir. Tillsammans med föreningar och verksamheter ökar vi närvaron och stärker känslan av trygghet.

EHB:s vd Carina Weir

De befintliga verksamheterna i de övriga lokalerna intill Västerledstorg kommer fortsätta att bedriva sina verksamheter och bidra till att göra Västerledstorg till en levande mötesplats.

  • 2017 köpte EHB Västerledstorg i slutet av året.
  • 2018 påbörjade vi en dialog kring hur vi tillsammans med boende, besökare, verksamheter och Enköpings kommun kunde förändra torget för att göra det till en levande mötesplats. En viktig punkt som snabbt lyftes var att torget kändes stängt och det behövde öppnas upp och skapa mer insyn och på så vis bjuda in fler att vistas och passera torget. För att möjliggöra detta arbetade EHB tillsammans med bland andra Enköpings kommun för att kunna flytta fritidsgården från deras tidigare lokaler på torget.
  • 2019 renoverades och anpassades den nya lokalen för fritidsgården och i oktober 2019 hade fritidsgården en mycket välbesökt och uppskattad invigning.
  • 2020 revs fritidsgårdens gamla lokal för att på så vis öppna upp torget.
    Grävmaskin som river del av en byggnad
  • 2021 fortsatte EHB dialogen med boende och verksamheter kring vad nästa steg för torget skulle bli. Många önskade fler sittplatser, plats för lek och aktiviteter och möjlighet att arrangera event som loppis. Västerledstorg nyinvigdes november 2021. Twisterspel på konstgräsmatta, sittmöbel, plantering och ett pingisbord Lokalhyresgästen till den största lokalen meddelade att de ska flytta 2023.
  • 2022 undersökte EHB olika alternativ för den största lokalen.
  • 2023 beslutar EHB:s styrelse att den största tomma lokalen ska samla bolagets medarbetare på ett kontor och att delar av lokalen ska utformas till en attraktiv och flexibel mötesplats. EHB går vidare med projektering och upphandling.
  • 2024 byggs den största lokalen om till kontor och möteslokal. Preliminär inflyttning i EHB:s nya kontor och öppnande av möteslokalen kan ske vid årsskiftet 2024/2025.

Kontakt

För pressrelaterade frågor om Västerledstorg vänligen kontakta EHB:s VD Carina Weir via e-post carina.weir@ehb.se eller EHB:s styrelseordförande Elisabeth Norman via e-post elisabeth.norman@politiker.enkoping.se.


Hela Lillsidan omvandlas

Västerledstorg ligger i stadsdelen Lillsidan. Stadsdelen är under omfattande omvandling och det tidigare industriområdet kommer fyllas med ytterligare 900 bostäder, handel, förskola och omvårdnadsboende.

Mer information om stadsdelsutvecklingen för Lillsidan finns på Enköpings kommuns webbplats Enköping växer.

Lillsidanskolan

Den tidigare Västerledsskolan som ligger i stadsdelen och ägs av Enköpings kommun ska rivas och ersättas av en ny skola som ska heta Lillsidanskolan. Lillsidanskolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 och beräknas vara klar år 2026.

I anslutning till den nya skolan ska en fullstor sporthall och fritidsgård byggas.

Mer information om Lillsidanskolan finns på webbplatsen Enköping växer.