EHB uppdaterar uthyrningspolicyn

En nyckel i förgrunden med ett vardagsrum i oskarp bakgrund

EHB:s styrelse har godkänt uppdatering av bolagets uthyrningspolicy. Uthyrningspolicyn klargör hur och till vilka EHB hyr ut bostäder, fordonsplatser och förrådslokaler.

De främsta förändringarna är:

  • Att EHB har möjlighet att förmedla bostäder utanför Uppsala Bostadsförmedling. Det kan ske via EHB:s webbplats enligt principen först till kvarn eller via andra externa förmedlingstjänster. Uthyrningen sker då utanför kön, men med samma övriga krav på hyresgästen.
  • Att EHB har möjlighet att hyra ut bostäder som är avsedda för en särskild målgrupp, som exempelvis ungdoms- och seniorbostäder, till bostadssökande som inte tillhör de särskilda målgrupperna om det inte finns några sökande som tillhör den särskilda målgruppen.
  • När en hyresgäst söker en bostad inom EHB:s bestånd som har högre hyra än den nuvarande bostaden ska en inkomstprövning göras precis som för alla andra bostadssökande.
  • När en hyresgäst ska flytta till en bostad inom EHB:s bestånd gäller 2 månaders uppsägningstid.

Uthyrningspolicy

På vår webbplats finns den uppdaterade uthyrningspolicyn i sin helhet. Den gäller från och med 2023-11-01.